Pohjois-Savon järjestöstrategia

Tiesitkö, että Pohjois-Savon järjestöjen ja yhdistysten yhteisellä strategialla voidaan edistää jokaisen yhdistyksen omaa, tärkeää toimintaa ja tehdä sitä näkyväksi?

Siksi tarvitsemme Järjestöjen Savo 2035 - strategiaseinän työstöön sinua: järjestötyöntekijä, hallituksessa vaikuttava tai muu yhdistysaktiivi!
Tutustu ja osallistu, seinälle pääset tästä.

 

Mikä järjestöstrategia?

Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa laaditaan yhdistysohjelma. Yhdistysohjelman tarkoituksena on tuoda näkyväksi järjestöjen ja yhdistysten toimintaa sekä tarjota työkaluja järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön rakentamiseksi.

Strategian tarkoitus on tuoda järjestöjen ja yhdistysten näkemyksiä esiin alhaalta ylöspäin, siten että ohjelma kuvastaa aidosti järjestötoimijoiden näkemyksiä. Järjestöstrategiaan kootaan tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Kokonaisuus sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Järjestöstrategia toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi.

Strategiaan kerätään tietoa Sakke-hankkeen järjestötapaamisissa, maakunnallisissa foorumeissa sekä järjestötietopalvelussa.

  • Yhdistysohjelmaa / Järjestöstrategiaa työstetään syksyn 2018 aikana Sakke-hankkeen tilaisuuksissa. Aikataulut päivittyvät hankkeen etusivulle.
  • Yhdistysohjelma / järjestöstrategia tulee kommentoitavaksi verkkoon lokakuun 2018 aikana Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalveluun.

 

 
Järjestöstrategiatyön taustamateriaaliksi on valmistunut Hyväntuottajat Pohjois-Savossa - esikatsaus Pohjois-Savon Järjestöstrategiaan.
tutustu tästä

 

Aineistoa:
kunta-järjestöyhteistyö perustoiminnan turvaamiseksi

Kuntien ja järjestöjen foorumeja