Pohjois-Savon järjestöstrategia

Tutustu järjestöstrategian tämän hetkiseen vaiheeseen
Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelussa.

Mikä järjestöstrategia?

Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa laaditaan yhdistysohjelma. Yhdistysohjelman tarkoituksena on tuoda näkyväksi järjestöjen ja yhdistysten toimintaa sekä tarjota työkaluja järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön rakentamiseksi.

Strategian tarkoitus on tuoda järjestöjen ja yhdistysten näkemyksiä esiin alhaalta ylöspäin, siten että ohjelma kuvastaa aidosti järjestötoimijoiden näkemyksiä. Järjestöstrategiaan kootaan tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Kokonaisuus sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Järjestöstrategia toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi.

Strategiaan on kerätty tietoa Sakke-hankkeen järjestötapaamisissa, maakunnallisissa foorumeissa sekä järjestötietopalvelussa.

 

 
Järjestöstrategiatyön taustamateriaaliksi on valmistunut Hyväntuottajat Pohjois-Savossa - esikatsaus Pohjois-Savon Järjestöstrategiaan.
tutustu tästä

Aineistoa:
kunta-järjestöyhteistyö perustoiminnan turvaamiseksi

Kuntien ja järjestöjen foorumeja