Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön rakenne

 

Pohjois-Savon järjestöfoorumi Jerry

Jerryn toimintaa päivitetään Pohjoissavolaiset.fi järjestötietopalveluun: https://www.pohjoissavolaiset.fi/toimija/pohjois-savon-jarjestofoorumi-jerry/

Pohjois-Savon Jerry on järjestöjen yhteinen maakunnallisen vaikuttamisen ja yhteistyön foorumi, Se toimii risteysasemana erilaisille järjestöille ja niiden verkostoille.

Pohjois-Savon Jerryyn on kutsuttu 30 eri toimialoja edustavista järjestöverkostoista. Kokoonpanon löydät täältä. Jerryn laajennettuna foorumina toimii järjestöyhteistyön kehittämisen ryhmä Facebookissa.

Vuoden 2018 aikana Jerryn toimintaa rakennetaan suhteessa pohjoissavolaiseen toimintaympäristöön. Mallina toimivat olemassa olevat  Lappiin ja Pohjois-Karjalaan on perustettu järjestöasiainneuvottelukunnat, Keski-Suomessa toimii Järjestöareena ja Satakunnasta löytyy järjestöyhteistyöryhmä JYTRY. Vuonna 2019 Jerry käynnistää virallisen toimintansa.

Pohjois-Savon Jerryn materiaalit:

24.4.2018
Pohjois-Savon Jerryn muistio
Kuvaus Jerrystä ja sen toiminta-ajatuksesta (päivitetty versio 16.8.2018)
Elsa Paronen: Maakuntavalmistelun tilannekatsaus
Erno Säisänen: Sopimukset maakunnan hankinnoissa Dia 1 ja Dia 2

Pohjois-Savon järjestöjen, maakunnan ja kuntien kumppanuuspöytä - osallisuutta ja osallistumista innoittava toimintamalli

"Kumppanuuspöytä tarkoittaa samasta asiasta tai teemasta kiinnostuneiden ihmisten kokoontumista säännöllisesti saman pöydän ääreen" (lähde: maaseutupolitiikka.fi

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön rakenteen yhtenä osana kokeillaan kumppanuuspöytää. Kumppanuuspöytä työskentelyn avulla verkostoimme yhdistyksiä ja järjestöjä sekä julkisen sektorin eri toimialoja keskenään. Tavoite on, että löydettyään toisensa kumppanuus voi myös jatkua omina verkostotapaamisina. Keräämme materiaalia yhdistysohjelmaan syksyn 2018 aikana.  Pyrimme kokoamaan kumppaneita pöytien toteuttamiseen.

Kumppanuuspöytien materiaalit:

24.5.2018 Missä mennään maakunta
Anne Sahrio, maakuntauudistuksen assistentti, Pohjois-Savon Liitto: Alustus iltapäivään
1. pöytä: Miten järjestöt ja yhdistykset toimivat käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä?
Säde Rytkönen ja Jaana Hämäläinen, Hyte-koordinaattorit, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri: Alustus ja työpajan koonti
2. pöytä: Miten järjestöt ja yhdistykset osallistuvat ja vaikuttavat tulevassa maakunnassa?
Seija Korhonen: kooste osallisuuspelin tuotoksista (valmistumassa)
3. Hankinnat ja sopimukset järjestöjen ja maakunnan välillä
Erno Säisänen, suunnittelija, Pohjois-Savon liiitto: Sopimukset maakunnassa
MInna Heikka, hankinta-asiamies, IS-hankinta: Hankinnat yhteenveto

Mukana: Pohjois-Savon Liitto, Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke, Pohjois-Savon Vertaistuen keskus (järjestö 2.0.) -hanke, Ylä-Savon Veturi, Vammel ry.

1.6.2018  Kolmannen sektorin turvallisuusyhteistyö Pohjois-Savossa
Verkostotapaaminen maakunnallisen turvallisuusyhteisteistyön kartoittamiseksi ja käynnistämiseksi.
Muistio tapaamisesta
Alustus verkostotapaamiseen, Anne Aholainen, Sakke-hanke
Arjen turvallisuus maakunnan HYTE-työssä ja esimerkkinä monialaisesta työryhmästä Kuopion turvallisuustyöryhmä, Säde Rytkönen, Hyvinvointikoordinaattori, Kuopion kaupunki/PTH-yksikkö
Kokonaisturvallisuus, Jukka Pelkonen, Pelastusjohtaja, Pohjois-Savon Pelastuslaitos
SPR ja VaPePa:n rooli Pohjois-Savossa, Mika Korppinen, valmiuspäällikkö, SPR
Alustustiivistelmä raportista Kolmas sektori turvallisuustoiminnan tukena.

Keskustelutilaisuudet Järjestöyhteistyöstä helmikuussa 2018

Sakke-hanke järjesti yhteistyössä Pohjois-Savon liiton ja Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeen kanssa keskustelutilaisuudet järjestöille. Keskustelutilaisuudet järjestettiin Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Tilaisuuksien Työpajakoontien pohjalta Sakke-hanke kutsuu kokoon valmistelutyöryhmän valmistelemaan erilaiset järjestöt ja yhdistykset kokoavaa yhteistyön foorumia osaksi maakunnan toimintaa. 

Tilaisuuksien materiaalit:
Järjestöyhteistyön elementit - Anne Aholainen
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun ajankohtaiskatsaus ja järjestöyhteistyö - Elsa Paronen
Hyvinvointia yhdessä - Marja-Liisa Honkanen
Hyvinvointityö ja järjestöt - Pekka Partanen
Sote-uudistus ja järjestöt - Pekka Puustinen
Järjestöt maakunnassa, kumppanuuksia? - Seija Korhonen
Mikä muuttuu Sotessa ja Hytessä 2020

Koonti tilaisuuksien työpajoista:
Järjestöyhteistyö Pohjois-Savossa - koonti keskustelutilaisuuksista