Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustama hanke.  Hanke on STEA:n Järjestö 2.0. -ohjelman osahanke, jonka valtakunnallista kokonaisuutta koordinoi SOSTE. Hanke toimii vuosina 2017-2019. Sakke-hanke vastaa toiminnallaan Pohjois-Savon järjestökentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edellytyksiä. Sakke kehittää yhteistyötä Pohjois-Savossa Järjestöstrategian, Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelun sekä järjestötoimijoiden yhteistyörakenteen avulla.

Ajankohtaista

Tule mukaan Pohjois-Savon Jerryyn ja hae edustajaksi Järjestöneuvostoon kaudelle 2019 - 2020!

Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi järjestöneuvoston maakunnan viralliseksi neuvottelu- ja yhteistyörakenteeksi kaudeksi 2019-2020. Lue uutinen aiheesta.

Järjestö- ja yhdistystoimijat järjestäytyvät Pohjois-Savossa maakunnalliseen Jerry - järjestöyhteistyöryhmään. Kaikki järjestöjen yhteisestä vaikuttamisesta ja yhteistyöstä kiinnostuneet Pohjois-Savossa toimivat yhdistykset voivat liittyä Jerryyn jäseneksi. ilmoittautuminen on jatkuva.

Pohjois-Savon Jerryn virallisena neuvottelu- ja yhteistyöelimenä toimii edustuksellinen järjestöneuvosto. Haku neuvoston 14 toimialakohtaiseen järjestöedustajapaikkaan ja varaedustajapaikkaan kaudelle 2019-2020 on käynnissä 16.2.2019 saakka.

Lisätietoa ja ohjeet mukaan ilmoittautumiseksi Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelussa
Siirry järjestöyhteistyön rakenne -osioon sivuillamme


Pohjois-Savon järjestöstrategian luonnos on avattu kommentoinnille

Järjestöstrategiatyö on edennyt siihen vaiheeseen, että luonnos kokonaisuudesta on avattu kommenteille. Tuo oma asiantuntemuksesi mukaan kommentoimalla luonnosversiota. Puuttuuko mielestäsi jotain olennaista? Mitä? Mihin kohtaan strategiaa puutteen voisi lisätä? Onko jokin kohta mielestäsi turha? Toteuttaako järjestösi tai joku muu esimerkiksi ohjelmaosioon kirjattuja toimenpiteitä, mitkä täytyisi kirjata näkyviin? 

Kommentteja voi jättää 4.2 – 28.2.2019 välisenä aikana osoitteessa https://www.pohjoissavolaiset.fi/ajankohtaista/jarjestostrategia/.

 

Järjestö 2.0 - Järjestöt mukana muutoksessa ohjelman kysely

Hyvä maakunnan järjestö- tai viranomaistoimija,
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyllä 2017 kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimintakykyä ja kehitetään järjestötoimintaa. Tämä käsillä oleva kysely liittyy Pohjois-Savon Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -ohjelman osahankkeisiin. 

Tämä kysely käsittää kysymyksiä / väittämiä, joihin toivomme näkökulmia ja kannanottoja sekä maakuntien järjestö- että viranomaistoimijoilta. Vastausten kautta luomme kokonaiskuvaa siitä, miten ohjelman yleistavoitteiden toteutuminen sekä järjestöjen rooli ja asema näkyy maakunnissa. Tämä kysely on jatkoa talvella 2018 toteutetulle alkukartoituskyselylle. Sama kysely tullaan toistamaan vielä tämän jälkeen kertaalleen talvella 2020.

Toivomme vastauksianne 28.2.2019 mennessä. Kyselyyn pääsette alla olevasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/EFC13E0289E1106E 

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta https://www.soste.fi/sote-uudistus/jarjesto-2-0-jarjestot-mukana-muutoksessa-ohjelma/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tulevat tilaisuudet ja tapahtumat

20.2.2019 Mediatiedote, Menoinfo ja pohjoissavolaiset.fi - koulutus (Riistavesi)

klo 17.30 - 20.30 OP Riistaveden kerhohuone (Keskustie 20, Riistavesi)
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/207F77DCF934B628.par
Lisätiedot Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelussa
Koulutukset kuntoon - ossoominen mukkaan hankkeen järjestämä koulutus. Lisätietoa hankkeesta

30.3.2019 Pohjois-Savon maakunnallinen Järjestöfoorumi
- Voimaa järjestötoimintaan!

Klo 9-16 Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 Siilinjärvi (Vuorela). Tilaisuuden ohjelmassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja ja ajankohtaista tietoa Pohjois-Savon järjestökentästä. Lisäksi yhdistyksille on tarjolla työkaluja ja ideoita omaan toimintaan teematyöpajoissa.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/F8D3EEAEE70F1152
Tilaisuuden löydät myös Facebookista.
Ohjelma ja lisätiedot Pohjoissavolaiset.fi- järjestötietopalvelussa

Hankeyhteistyössä mukana:

SAKKESAKKESAKKE

SAKKE