Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustama hanke.  Hanke on STEA:n Järjestö 2.0. -ohjelman osahanke, jonka valtakunnallista kokonaisuutta koordinoi SOSTE. Hanke toimii vuosina 2017-2019. Sakke-hanke vastaa toiminnallaan Pohjois-Savon järjestökentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edellytyksiä. Sakke kehittää yhteistyötä Pohjois-Savossa Järjestöstrategian, Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelun sekä järjestötoimijoiden yhteistyörakenteen avulla.

Ajankohtaista

Vastaa Järjestö 2.0 - Järjestöt mukana muutoksessa ohjelman kyselyyn!

Hyvä maakunnan järjestö- tai viranomaistoimija, Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyllä 2017 kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimintakykyä ja kehitetään järjestötoimintaa. Tämä käsillä oleva kysely liittyy Pohjois-Savon Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -ohjelman osahankkeisiin. 

Tämä kysely käsittää kysymyksiä / väittämiä, joihin toivomme näkökulmia ja kannanottoja sekä maakuntien järjestö- että viranomaistoimijoilta. Vastausten kautta luomme kokonaiskuvaa siitä, miten ohjelman yleistavoitteiden toteutuminen sekä järjestöjen rooli ja asema näkyy maakunnissa. Tämä kysely on jatkoa talvella 2018 toteutetulle alkukartoituskyselylle. Sama kysely tullaan toistamaan vielä tämän jälkeen kertaalleen talvella 2020.

Kyselyyn pääsette alla olevasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/EFC13E0289E1106E 

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta https://www.soste.fi/sote-uudistus/jarjesto-2-0-jarjestot-mukana-muutoksessa-ohjelma/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tule mukaan Pohjois-Savon Jerryyn!

Järjestö- ja yhdistystoimijat järjestäytyvät Pohjois-Savossa maakunnalliseen Jerry - järjestöyhteistyöryhmään. Kaikki järjestöjen yhteisestä vaikuttamisesta ja yhteistyöstä kiinnostuneet Pohjois-Savossa toimivat yhdistykset voivat liittyä Jerryyn jäseneksi. Ilmoittautuminen Jerryyn on jatkuva. Pohjois-Savon Jerryn virallisena neuvottelu- ja yhteistyöelimenä toimii edustuksellinen järjestöneuvosto.

Pohjois-Savon Jerry – järjestöyhteistyöryhmä ehdottaa monipuolista järjestöjoukkoa Pohjois-Savon ensimmäisen Järjestöneuvoston kokoonpanoksi
Lue uutinen aiheesta

Lisätietoa ja ohjeet mukaan ilmoittautumiseksi Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelussa
Siirry järjestöyhteistyön rakenne -osioon sivuillamme

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tulevat tilaisuudet ja tapahtumat

Pohjois-Savon maakunnallinen Järjestöfoorumi
- Voimaa järjestötoimintaan! 30.3.2019

Järjestöfoorumi tarjoaa ajankohtaisia puheenvuoroja ja mielenkiintoisia työpajoja. Tilaisuudessa julkaistaan myös ensimmäistä kertaa ikinä työstetty Pohjois-Savon järjestöstrategia sekä maakunnallisen Järjestöneuvoston kokoonpano.
Lue uutinen aiheesta

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/F8D3EEAEE70F1152
Ohjelma ja lisätiedot Pohjoissavolaiset.fi- järjestötietopalvelussa

Tilaisuuden löydät myös Facebookista.

Hankeyhteistyössä mukana:

SAKKESAKKESAKKE

SAKKE