Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke. Hanke toimii vuosina 2017-2019. Sakke-hanke vastaa toiminnallaan Pohjois-Savon järjestökentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edellytyksiä. Sakke kehittää yhteistyötä Pohjois-Savossa yhdistysohjelman, järjestötietopalvelun sekä järjestötoimijoiden yhteistyörakenteen avulla.

Hankkeen tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä.


Pohjois-Savon järjestötietopalvelu kokoaa tiedon järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä sekä niiden toiminnasta. Ilmoita järjestösi tiedot ja toimintaa osoitteessa www.pohjoissavolaiset.fi.

 Tilaisuudet ja tapahtumat

Kuopion Elonkorjuujuhla 24.-25.8.2018

Kuopion Elonkorjuujuhlan yhteydessä torilta löytyy myös yhdistysten infopiste perjantaina klo 10-16 ja lauantaina klo 10-14. Tule tutustumaan yhdistysten toimintaan ja Sakke-hankkeeseen pisteelle. Torilla tavataan! 
Elokorjuujuhla Facebookissa.

Järjestöjen, kuntien ja maakunnan kumppanuuspöytä - tilaisuudet

kumppanuuspöytä -tilaisuuksissa edistetään järjestöjen ja yhdistysten toimintamahdollisuuksia hyvinvoinnin, osallisuuden ja palvelujen tuottajina. Tavoitteena on yhdistää erilaisia järjestöjä sekä maakunnan ja kuntien toimijoita sekä pureutua ajankohtaisiin aiheisiin. Tilaisuudet ovat osa maakunnallista järjestöstrategiaa kokoavaa työtä ja järjestölähtöisen toiminnan määrittelyä Pohjois-Savossa.

28.9 Järjestöjen elinvoimainen Pohjois-Savo kumppanuuspöytä
lisätiedot ja ilmoittautuminen

1.11 Järjestöjen hyvinvoiva Pohjois-Savo kumppanuuspöytä
lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

 

 

Hankeyhteistyössä mukana:

SAKKESAKKESAKKE

SAKKE