Sivusto on avattu!  www.pohjoissavolaiset.fi

Etukäteen tietonsa ilmoittaneille yhdistyksille lähetetään tieto sähköpostitse tietojen julkaisemisesta ja tunnukset palveluun, mikäli tietojen ilmoittamisen yhteydessä tunnukset on valittu. Sähköpostiviestin ajankohta on huhtikuun viimeinen viikko.

Tieto järjestö- ja yhdistystoimijoista ja toiminnasta yhdestä paikasta

Pohjois-Savon järjestöjä ja yhdistyksiä kokoavan verkkoympäristön rakentaminen on yksi hankkeen kolmesta toiminnallisesta tavoitteesta. Hankkeessa rakennettavan verkkoympäristön tavoitteena on, että järjestöjen yhteinen verkkoympäristö toimii alustana järjestöjen aktiiviselle viestinnälle, helpottaa tiedonsaantia ja kanavointia maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta.

Järjestötietopalvelun sisältö on suunnattu kansalaisille, järjestöille sekä viranomaisille. Lisäksi esimerkiksi oppilaitokset tarvitsevat tietoa järjestöjen toiminnasta.

Kuka voi ilmoittaa tietoa palveluun?

Pohjois-Savon järjestötietopalveluun tietojaan voivat ilmoittaa Pohjois-Savon alueella toimivat järjestöt, yhdistykset sekä ei-kaupalliset muut yhteisöt. Järjestötietopalvelu on täysin maksuton tiedotuskanava järjestöille, yhdistyksille ja yleishyödyllisille yhteisöille toiminnan näkyväksi tekemiseen. Toimintaa voi ilmoittaa palveluun rekisteröitymällä tai avoimilla lomakkeilla ilman tunnuksia.

Toimijat ilmoittavat omat tietonsa itse järjestötietopalveluun. Ylläpito toimii tukena palvelun käytössä yhdistyksille ja järjestöille. Toimijoiden tietojen ajantasaisuus varmistetaan säännöllisin muistutusviestein ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Mitä tietoa palvelu kokoaa?

Järjestötietopalvelu kokoaa tietoa:

  • Toimijoista
  • Toiminnasta
  • Tapahtumista ja koulutuksista
  • Vapaaehtoistehtävistä
  • Kohtaamispaikoista
  • Järjestöjen verkostoista
  • Hankkeista ja henkilöstöstä

Lisäksi palvelussa on mahdollista tehdä näkyväksi vuokrattavia tiloja sekä työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Palvelusta on mahdollista etsiä tietoa toimijoista ja toiminnasta esimerkiksi tietyltä alueelta (maakunta-kunta-kaupunginosa/kylä), tietylle kohde- tai ikäryhmälle suunnattua toimintaa tai tiettynä ajankohtana tapahtuvaa toimintaa.

Pohjois-Savon järjestötietopalvelu osana valtakunnallista verkkopalvelukokonaisuutta

Järjestötietopalvelu rakentuu osaksi valtakunnallista https://www.toimeksi.fi/ -verkkopalvelukokonaisuutta. Toimeksi.fi on perustettu v. 2013 helpottamaan kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten ja eri yhteisöjen toiminnan, vapaaehtoistyön ja kehittämistoiminnan löytämistä ja viestintää. Palvelu on kehitetty usean eri järjestön yhteistyöllä ja rahoitus palveluun on saatu Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) nyk. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Valtakunnallisen Toimeksi.fi verkkopalvelualustan taustalla on usean eri järjestön verkosto. Yhteinen kehittämistoiminta valtakunnan tasolla mahdollistaa yhtenäisen alustan ja tietokannan, kuitenkin sallien eroavaisuudet maakunnallisten palveluiden välillä.